Regionalni industrijski sindikat

Proglašen stecaj nad ITAS NOVA d.o.o. iz Ivanca

Regionalni industrijski sindikat u ime 11 svojih clanova, bivših radnika ITAS nova d.o.o. iz Ivanca, podnio je prijedlog za otvaranje stecajnog postupka, a Trgovacki sud u Varazdinu donio je rješenje kojim se istovremeno otvara i zakljucuje stecajni postupak nad dužnikom ITAS nova d.o.o. sa danom 28. prosinca 2008. godine. Jedanaestero bivših radnika kao vjerovnici, zastupani po RIS-u Regionalnom industrijskom sindikatu iz Varaždina, podnijeli su protiv dužnika ITAS nova d.o.o. Ivanec, I.G. Kovacica 14, prijedlog za otvaranje stecajnog postupka navodeci da nisu dobili place, da nisu dobili otpremninu koja im po kolektivnom ugovoru pripada pa kao vjerovnici prema specifikaciji potrazuju od duznika ukupni iznos od 238.584,67 kuna. U prijedlogu su naveli da je dužnik nesposoban za placanje zbog cega je ostvaren stecajni razlog iz clanka 4. stavak 3. Stecajnog zakona, te da duznik od konca 2005. godine uopce ne posluje jer je prestao s bilo kakvom poslovnom aktivnosti. Na temelju takvog prijedloga, Trgovacki sud u Varazdinu donio je rjesenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrdivanje uvjeta za otvaranje stecajnog postupka nad tvrtkom ITAS nova d.o.o Ivanec. Sud je za privremenu stecajnu upraviteljicu postavio Nevenku Golubi? dipl. oec. te je takodjer odredio mjeru osiguranja da duznik moze raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost privremene stecajne upraviteljice. Drustvo ITAS nova d.o.o osnovao je ITAS d.d. 25.9.2003. godine. a 29.11.2004. godine novi clanovi društva postali su Ivan Canjuga i Bojan Brezovec te Mariva d.o.o. Prema potvrdi Privredne banke Zagreb, dužnik ima nepodmirene novcane obaveze na dan 09.07.2007. u iznosu od 181.093,50 kuna, a neprekidna blokada žiro-racuna trajala je više od 480 dana, zbog cega se zakljucilo da je nesposoban za placanje. Trgovacki sud u Varaždinu donio je rješenje o otvaranju i istovremenom zakljucenju stecajnog postupka nad ITAS Nova d.o.o. buduci da je tijekom prethodnog postupka utvrdjeno da imovina dužnika koja bi ušla u stecajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova stecajnog postupka.
Preporučite članak: