Regionalni industrijski sindikat

Radionica "Radnička participacija i samoupravljanje"

Large_tvorniceradnicima

Ovog petka, 15. svibnja 2015. u 13 sati, u prostoru knjižnice i čitaonice Tabula Rasa, održat će se radionica "Radnička participacija i samoupravljanje", koju će voditi Dragutin Varga (ITAS-Prvomajska / Regionalni industrijski sindikat) i Siniša Miličić (Regionalni industrijski sindikat).

Radionicu organizira ACT grupa, čiji će članovi pohađati radionicu, a mogu se pridružiti i svi koji su zainteresirani. Predavači će predstaviti neke teorije i primjere radničkog upravljanja, suodlučivanja, modela vlasništva i organiziranja poduzeća prema tim modelima.

Više možete pročitati na Facebook stranici knjižnice i čitaonice.

Preporučite članak: