Regionalni industrijski sindikat

Kolektivni ugovor u Aquatehnici

Regionalni industrijski sindikat (RIS) i Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH) sklopili su s poslodavcem Aquatehnika d.o.o. iz Varaždina dva kolektivna ugovora: Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor o plaćama. Sukladno odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, prije početka kolektivnih pregovora sindikati su sporazumno utvrdili da su oba sindikata reprezentativna. Ugovori su važeći godinu dana, a primjenjuju se od 1. ožujka 2015. godine. Temeljnim kolektivnim ugovorom uređena je organizacija rada, postupak i m...

RAD. - novine za radnike, radnice i sve ostale

Izašao je prvi broj RAD.-a, novina o radnim pravima i suradnji. Izdavač novina je Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID). RAD možete besplatno preuzeti u Regionalnom industrijskom sindikatu u Varaždinu, Kratka 1. RAD. je pokrenut kako bi se u medijski diskurs uvela pitanja kršenja radničkih prava, sindikalne organiziranosti, suradnje sindikata i organizacija civilnog društva, bez da se pritom zapadne u pamfletsku formu većine postojećih tiskovina formalno namijenjenih radnicama, radnicima i članovima sindikata ili pak sektorsku ograničenost na jednu sin...

Mladi i budućnost rada u EU

Od 13. do 20. veljače 2015. u Ivancu se u organizaciji Instituta za ekonomsku demokraciju (INED) održala razmjena mladih pod naslovom „Mladi i budućnost rada u EU". U razmjeni su, osim predstavnika INED-a, sudjelovali i članovi slovenskih organizacija Inštitut za delavske študije (IDš), Iniciativa za demokratični socializem (IDS) i Iskra, te Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) iz Zagreba, kao i niz radnika mlađe generacije, zaposlenika lokalne tvornice alatnih strojeva ITAS-PRVOMAJSKA. U programu razmjene našle su se i rasprave o demokrat...

Suradnja BRID - RIS

Regionalni industrijski sindikat i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju potpisali su ugovor o volontiranju u trajanju od tri mjeseca. Ugovorom je dogovoren volonterski angažman članova i članica BRID-a na poslovima terenskog rada, organizacije te medijskog rada unutar i u korist RIS-a, što je samo nastavak već višegodišnje uspješne suradnje ovih organizacija. Primarni je cilj ove suradnje upoznavanje članova/ica BRID-a s radom RIS-a te sindikalnim radom općenito, na konkretnim primjerima i situacijama, a namjera je također da se iskoriste znanja i vje&...

Srušili smo zid i preuzeli tvornicu

Prenosimo članak objavljen na portalu Lokal.hr ITAS je do trenutka rušenja zida dijelio istu sudbinu kao i mnoge druge hrvatske tvornice. Klasična priča, moglo bi se reći. Raspad Jugoslavije, pretvorba, privatizacija, promjene vlasnika koje je briga za sve osim za proizvodnju. U prilog ovoj tvrdnji ide događaj iz 2003. godine kada je osnovana firma ITAS Nova. Naime, kako nam priča Varga, tadašnja vlasnica, Marija Brezovec, bivša HNS-ova gradonačelnica Ivanca i šefica računovodstva u Čačićevom Coningu, željela je zadržati samo dio proizvodnje za što je bil...