Regionalni industrijski sindikat

Pekarima isplaæena 3 minimalca

Ovih dana od Fonda za razvoj i zapošljavane bivši radnici Pekarne Ivanec d.o.o. dobili su na svoje račune dio potraživanja na ime neisplaæenih plaæa i otpremnina. Nakon otvaranja stečaja (03.12.2007.) nad „Pekarna Ivanec“ d.o.o. radnici su putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Varaždin podnijeli zahtjev radi ostvarivanja prava na potraživanja u slučaju stečaja poslodavca i to otpremnine te neisplaæene plaæe za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja. Plaæe su obračunate na temelju minimalne plaæe ostvarene u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu koja je iznosila 2...

Tko æe platiti dug radnicima?

S novim poslovodstvom Varaždin-busa radnici učlanjeni u Regionalni industrijski sindikat žele dogovoriti na koji način æe vozačima biti plaæen prekovremeni rad, kao i pitanje noænog rada. Kao što je poznato od bivših vlasnika Željka i Dubravke Krajan, koji su bili vlasnici IM-EX Cara, vozači potražuju milijun kuna, koliko iznosi ukupni dug svim vozačima za prekovremeni rad i rad subotama. Radnicima je novo poslovodstvo predložilo da potpišu papire da tvrtka prema njima nema nikakvog duga. Međutim, sukladno našim uputama, nisu ništa potpisali buduæi da preuzimanjem tvrtke novi vlasnik preuz...

Tajkuni izrabljivači

Hrvatska je država u kojoj je normalno da se radnici izrabljuju dok tajkuni uživaju u plodovima njihova krvavog rada. To je zemlja u kojoj je normalno da se za predstavnicima najviših sudskih instancija vuku repovi stravičnih, nikad istraženih zločina. Na koncu, Hrvatska je i država u kojoj je na čelu policije čovjek koji ne zna kolika je plaæa policajca te tko je novinar koji više od 20 godina izvještava o resoru na čijem je on čelu. Ukratko, Hrvatska je s godinama od države koja ima svoju mafiju polako, ali sigurno, postala zemlja u kojoj mafija ima državu. Ivana Jakeliæ, 07.06.2008. Obz...

Sporazum sindikata u AP Varaždin

Regionalni industrijski sindikat i Sindikat prometa i veza Hrvatske sklopili su sporazum o preuzimanju ovlasti radničkoga vijeæa u Autobusnom prometu d.d. Varaždin. Obzirom na činjenicu da u društvu nije izabrano radničko vijeæe sindikati su se dogovorili da zajednički preuzimaju sva prava i obaveze radničkog vijeæa, a koja su određena Zakonom o radu. Sindikati æe usuglašavati donošenje zajedničkih zaključaka, obraæanja, upita i prijedloga Upravi poslodavca koja proizlaze iz obraæanja i upita radnika pojedinaca ili skupine radnika u svezi pitanja o radno pravnim, socijalnim i drugim pitanj...

Prvi novci iz stečaja Pekarne Ivanec

Bivši radnici Pekarne Ivanec mogli bi uskoro dobiti dio svojih potraživanja na ime neisplaæenih plaæa i otpremnina. Iz Fonda za razvoj i zapošljavanje stigla su prva rješenja o pravu na isplatu najniže plaæe (2.298,00 bruto) za tri mjeseca prije otvaranja stečaja i polovice zakonom propisane otpremnine. Novac æe biti isplaæen u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja. Odbor vjerovnika na svojoj sjednici održanoj 06.05.2008. djelomično je prihvatio prijedlog stečajne upraviteljice o isplati dugovanja radnicima. Naime, stečajna upraviteljica predložila je da se radnicima isplate potraži...