Regionalni industrijski sindikat

Sporazum sindikata u AP Varaždin

Regionalni industrijski sindikat i Sindikat prometa i veza Hrvatske sklopili su sporazum o preuzimanju ovlasti radničkoga vijeæa u Autobusnom prometu d.d. Varaždin. Obzirom na činjenicu da u društvu nije izabrano radničko vijeæe sindikati su se dogovorili da zajednički preuzimaju sva prava i obaveze radničkog vijeæa, a koja su određena Zakonom o radu. Sindikati æe usuglašavati donošenje zajedničkih zaključaka, obraæanja, upita i prijedloga Upravi poslodavca koja proizlaze iz obraæanja i upita radnika pojedinaca ili skupine radnika u svezi pitanja o radno pravnim, socijalnim i drugim pitanj...

Prvi novci iz stečaja Pekarne Ivanec

Bivši radnici Pekarne Ivanec mogli bi uskoro dobiti dio svojih potraživanja na ime neisplaæenih plaæa i otpremnina. Iz Fonda za razvoj i zapošljavanje stigla su prva rješenja o pravu na isplatu najniže plaæe (2.298,00 bruto) za tri mjeseca prije otvaranja stečaja i polovice zakonom propisane otpremnine. Novac æe biti isplaæen u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja. Odbor vjerovnika na svojoj sjednici održanoj 06.05.2008. djelomično je prihvatio prijedlog stečajne upraviteljice o isplati dugovanja radnicima. Naime, stečajna upraviteljica predložila je da se radnicima isplate potraži...

Minimalna plaæa

Regionalni industrijski sindikat podržava prijedlog donošenja Zakona o minimalnoj plaæi. Ponukani različitim izjavama i reakcijama na prijedlog Zakona o minimalnoj plaæi osjeæamo potrebu izreæi svoje mišljenje o zaključcima koje su usvojili predstavnici sindikalnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca i predstavnika Vlade RH o prijedlogu Zakona o minimalnoj plaæi. Oni koji iz sindikalnih redova osporavaju donošenje zakona u prvom redu brane svoj stav jer smatraju da se radnike dovodi u nejednak položaj, što je pak u suprotnosti s ustavnim odredbama o jednakosti svih pred zakonom. Među...

Dalmatinka Nova

Regionalni industrijski sindikat uputio je podršku radnicima Dalmatinke Nova koji su stupili u štrajk glađu radi ostvarivanja svojih prava na rad i zaradu. „ Članovi Regionalnog industrijskog sindikata, a posebno radnici ITAS Prvomajske d.d. iz Ivanca koji su u ITAS-u štrajkali glađu 2005. godine, daju Vam punu podršku u nastojanjima da se izborite za svoja prava. Pravo na rad i zaradu s kojom se može osigurati slobodan i dostojan život temeljna su ljudska prava. Iako su ta prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske, svjedoci smo da je upravo na Vašem slučaju zakazala pravna država i da u...

Sporazum RIS-a i PPDIV-a

U Industriji mesa Ivanec d.o.o. djeluju dva sindikata: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, te Regionalni industrijski sindikat, dok radničko vijeæe nije izabrano. Prihvaæajuæi mišljenje nekih teoretičara radnog prava, poslodavac je iskoristio priliku i počeo donositi odluke, važne za položaj radnika, bez savjetovanja s radničkim predstavnicima. Konkretno uporište za izbjegavanje socijalnog dijaloga poslodavac je našao u mišljenju Krešimira Rožmana dipl. iur: „Ako u slučaju postojanja više sindikata, isti sindikati nisu dostavili ...