Regionalni industrijski sindikat

Sporazum RIS-a i PPDIV-a

U Industriji mesa Ivanec d.o.o. djeluju dva sindikata: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, te Regionalni industrijski sindikat, dok radničko vijeæe nije izabrano. Prihvaæajuæi mišljenje nekih teoretičara radnog prava, poslodavac je iskoristio priliku i počeo donositi odluke, važne za položaj radnika, bez savjetovanja s radničkim predstavnicima. Konkretno uporište za izbjegavanje socijalnog dijaloga poslodavac je našao u mišljenju Krešimira Rožmana dipl. iur: „Ako u slučaju postojanja više sindikata, isti sindikati nisu dostavili ...

Sigurnost na radu?

Bez kom enta ra...

28. travnja - Dan zaštite na radu

ILO: 2,2 milijuna ljudi godišnje umire na radnom mjestu. Godišnje 2,2 milijuna ljudi u svijetu umire na radnome mjestu zbog nesreæa ili profesionalnih bolesti, objavila je Međunarodna organizacija rada (ILO) povodom Dana zaštite na radu koji se obilježava u ponedjeljak. Opasnosti na radnom mjestu mogu biti uklonjene ili smanjene na najmanju moguæu mjeru, tvrdi ILO u godišnjem izvješæu objavljenom u povodu 28. travnja. Poticaji za stvaranje zdravijeg i sigurnijeg okruženja za zaposlenike bit æe tema 18. Svjetskog kongresa o sigurnosti i zaštiti na radu koji æe se održati u južnokorejskoj...