Regionalni industrijski sindikat

Crtica iz povijesti

Prije sedamdeset i dvije godine, točnije 29. travnja 1936., radnici i namještenici Tekstilne industrije d.d. u Varaždinu, njih 2300, stupili su u štrajk za povišenje svojih nadnica, poboljšanje uvjeta rada u tvornici, sklapanje kolektivnog ugovora i slobodu sindikalnog organiziranja. Nakon šest tjedana, 6.lipnja 1936., oštre i uporne borbe s upravom tvornice i štrajkolomcima štrajk je uspješno okončan. Bio je to veliki događaj ne samo za Varaždin i varaždinski kraj nego i za cjelokupan radnički pokret u Hrvatskoj. Neposredan povod štrajku bio je sukob u konfekciji 23.travnja 1936., do koje...

Pekarna Ivanec

Skup bivših radnika Pekarne Ivanec TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU POSL. BROJ : II ST-70/07-43 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Mr. sc. Željku Vukeliæu, stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom „PEKARNA IVANEC“ d.o.o., „u stečaju“, IVANEC, I. Gunduliæa br. 17, temeljem odluke Odbora vjerovnika od 1. travnja 2008. godine, te odredbe čl. 164. st. 4. Stečajnog zakona, donosi slijedeæi ZAKLJUČAK O PRODAJI I/ Određuje se prodaja nekretnina stečajnog dužnika „PEKARNA IVANEC“ d.o.o., „u stečaju“, IVANEC, I....

Pekarna Ivanec u stečaju 2

Stečajna upraviteljica i predsjednik odbora vjerovnika na skupu s bivšim radnicima Pekarne Ivanec. Prenosimo članak objavljen na www.iportal.hr Podnesene kaznene prijave protiv poslovodstva Pekarne Ivanec Premda su stečajna upraviteljica Pekarne Ivanec Biserka Jardas-Mišanoviæ i Trgovački sud u Varaždinu nakon proglašenja stečaja tvrtke svoj posao korektno odradili, danas sa žaljenjem možemo samo konstatirati da više nema nade za ponovno pokretanje proizvodnje u pekarskim pogonima. Vidljivo je to i iz nedavna oglasa o prodaji pokretnina i nekretnina tvrtke, kojom se nastoji nama...

ITAS Prvomajska d.d.

Prije godinu dana osnovana je sindikalna podružnica Itas Prvomajska d.d. Gotovo svi radnici zaposleni u poduzeæu, njih 174 članovi su Regionalnog industrijskog sindikata, a njihov povjerenik Dragutin Varga jedan je od osnivača RIS-a i njegov tajnik od samoga osnivanja. Posljednjih desetak godina bilo je veoma burno razdoblje za ITAS i njegove radnike. Iako imamo mnogo materijala navesti æemo samo nekoliko crtica iz ITAS-ove povijesti. ITAS d.d. nastao je na temeljima «Metalske zanatske radnje» koju su 1960. godine osnovali «Ivanečko-ladanjski ugljenokopi». U radnji je prvobitno zapo...

Dobra vijest iz Grada Varaždina

Kao što je poznato kod Trgovačkog suda u Varaždinu vodi se parnica između Grada Varaždina kao tužitelja i dužnika Vama d.d. kao tuženika radi 1.993.953,21 kuna. Predmet spora je neplaæanje zakupnine za poslovne prostore u Varaždinu koje je koristio dužnik, odnosno vrijednosti ulaganja koja je izvršio dužnik, te prebijanje tih dviju vrijednosti. Kako se Grad Varaždin veæ jednom odrekao svoje priznate i utvrđene tražbine u iznosu od 147.994,54 kuna u korist radnika Vama d.d u stečaju, isto je predviđeno i u ovom slučaju. S obzirom da bi nova parnica bila vrlo skupa, dugotrajna i komplicirana...