Regionalni industrijski sindikat

Inspekcijski nadzor u Varaždin-bus d.o.o.

Regionalni industrijski sindikat uputio je Inspekciji rada Zahtjev za provedbu nadzora u „Varaždin-bus“ d.o.o. u kojemu navodi da poslodavac krši odredbe Zakona o radu koje se odnose na raspored radnog vremena odnosno da uvodi nezakoniti prekovremeni rad, da radnicima ne isplaćuje plaću za prekovremeni rad, da im ne omogućava korištenje dnevnog odmora, da im se ne omogućava korištenje prvoga dijela godišnjega odmora u trajanju od najmanje dvanaest radnih dana neprekidno, da nije donio niti objavio pravilnik o radu te da vrši nadzor nad utemeljenjem sindikata. Inspekcija je izvršila nadzor t...

1. godina Sindikalne podružnice AP Varaždin

Prva, a samim time i naša najstarija Sindikalna podružnica AP Varaždin osnovana je 15.veljače 2007. godine u Varaždinu. Za sindikalnog povjerenika izabran je Mirko Furjan.

Izbori za radnička vijeća

Radnička vijeća biraju se na vrijeme od tri godine, a izbori se redovito održavaju u ožujku. U ožujku ove, 2008., godine trebaju se provesti peti po redu izbori za radnička vijeća. Obzirom na činjenicu da su izborne aktivnosti započele već u siječnju, za naše podružnice koje će sudjelovati u izborima pripremili smo nekoliko materijala s osnovnim podacima. Jedan od njih nosi radni naslov „Sudjelovanje radnika u odlučivanju – Normativni okviri“. Ustavni temelj za sudjelovanje radnika u odlučivanju možemo naći u odredbi članka 55. stavak 4., Ustava Republike Hrvatske, prema kojoj «Zaposlen...

Pekarna Ivanec u stečaju

Trgovački sud u Varaždinu, dana 3.prosinca 2007. godine, na zahtjev radnika donio je Rješenje kojim se otvara stečajni postupak nad dužnikom „Pekarna Ivanec„ d.o.o. U svom zahtjevu radnici su naveli da je dužnik postao nesposoban za plaćanje jer im nije isplatio plaće za mjesec kolovoz, rujan i listopad 2007. godine, a 1. studenoga 2007. godine prestao je s proizvodnjom kruha, peciva i ostalih proizvoda iz registrirane djelatnosti te da su se zbog toga stekli uvjeti za otvaranje stečajnog postupka. Stečajnom upraviteljicom imenovana je Biserka Jardas Mišanović. Ispitno i izvještajno ročišt...

Radnička i sindikalna prava su ljudska prava

„Obavještavamo Vas da za vrijeme radnog vremena i u poslovnim prostorima i tvorničkom krugu poslodavca nije dopuštena bilo kakva sindikalna aktivnost i da ćemo za slučaj bilo kakove daljnje sindikalne aktivnosti za vrijeme radnog vremena i u poslovnim prostorima i tvorničkom krugu poslodavca, biti prisiljeni poduzeti odgovarajuće mjere prema odgovornim osobama.“ Pismo s ovim sadržajem uputio je Igor Greblički, direktor tvornice BOXMARK leather d.o.o. sindikalnom povjereništvu. Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine ocijenila je...