Regionalni industrijski sindikat

Varaždin-bus: započelo je šikaniranje

Naša predviđanja, koja smo izrekli na pressici, počela su se ostvarivati. Željko Krajan, direktor Varaždin-busa zabranio je dolazak na posao Zvonimiru Hanžeku, sindikalnom povjereniku. Opravdao je to riječima: čovjek je umoran, neka se odmara, a plaća i radni staž mu idu kao da radi pa je tako stavljen u privilegiran položaj“.

Varaždin-bus

Donosimo jedan od detalja s jučerašnje pressice: Kod poslodavca Varaždin-bus d.o.o. ne poštuju se odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača. Vozači Varaždin-bus d.o.o. voze i više od 18 sati u vremenu od 24 sata. Kako je to moguće? Evo primjera: Gradska linija 1 Popodnevna smjena započinje u 13:37 i traje do 22:39. Vozači popodnevne smjene nastavljaju vožnju u jutarnjoj smjeni u 05:10, a završavaju u 13:37 sati. Vozačima nije omogućeno korištenje prava na od...

Proglašen stecaj nad ITAS NOVA d.o.o. iz Ivanca

Regionalni industrijski sindikat u ime 11 svojih clanova, bivših radnika ITAS nova d.o.o. iz Ivanca, podnio je prijedlog za otvaranje stecajnog postupka, a Trgovacki sud u Varazdinu donio je rješenje kojim se istovremeno otvara i zakljucuje stecajni postupak nad dužnikom ITAS nova d.o.o. sa danom 28. prosinca 2008. godine. Jedanaestero bivših radnika kao vjerovnici, zastupani po RIS-u Regionalnom industrijskom sindikatu iz Varaždina, podnijeli su protiv dužnika ITAS nova d.o.o. Ivanec, I.G. Kovacica 14, prijedlog za otvaranje stecajnog postupka navodeci da nisu dobili place, da nisu dobi...

Konferencija za novinare

Regionalni industrijski sindikat najavljuje Konferenciju za novinare koja ce se održati U cetvrtak 17. sijecnja 2008. godine s pocetkom u 11,00 sati u Varaždinu; Kratka 1; II kat Vožnja mini busovima u varaždinskom javnom gradskom prijevozu opasna je za putnike, vozace i ostale sudionike u prometu jer tvrtka Varaždin-bus d.o.o. ne poštuje osnovna pravila iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o radu. Zbog neodrživog stanja, radnici su se sindikalno organizirali i zahtijevali od poslodavca da poslovanje vodi u skladu s zakonima. Obzirom da se poslodavac oglušio na njihove z...

RIS je online

Poštovani, Regionalni Industrijski Sindikat je pokrenuo svoje web stranice. Na njima cemo objavljivati novosti vezane za rad sindikata, priopcenja za nase clanove te Vas pozivamo da nas posjetite u skorijoj buducnosti. Vas RIS.