I RIS je zadrugar

Large zef

Regionalni industrijski sindikat (RIS) jedan je od osnivača Zadruge za etično financiranje (ZEF).

Regionalni industrijski sindikat  (RIS) jedan je od osnivača Zadruge za etično financiranje (ZEF).

Zadruga za etično financiranje (ZEF) je pravna osoba osnovana s prvenstvenim ciljem stvaranja preduvjeta za osnivanje prve hrvatske etične banke. ZEF će biti osnivač i jedini vlasnik/dioničar etične banke.

ZEF vjeruje da je pristup financiranju ljudsko pravo i da profit mora proizaći iz aktivnosti usmjerenih na dobrobit zajednice te da ga treba ravnomjerno raspodijeliti među svim subjektima koji su pridonijeli njegovu stvaranju.