Inspekcijski nadzor u Varaždin-bus d.o.o.

Regionalni industrijski sindikat uputio je Inspekciji rada Zahtjev za provedbu nadzora u „Varaždin-bus“ d.o.o. u kojemu navodi da poslodavac krši odredbe Zakona o radu koje se odnose na raspored radnog vremena odnosno da uvodi nezakoniti prekovremeni rad, da radnicima ne isplaćuje plaću za prekovremeni rad, da im ne omogućava korištenje dnevnog odmora, da im se ne omogućava korištenje prvoga dijela godišnjega odmora u trajanju od najmanje dvanaest radnih dana neprekidno, da nije donio niti objavio pravilnik o radu te da vrši nadzor nad utemeljenjem sindikata. Inspekcija je izvršila nadzor te nas obavijestila o sljedećem: Trgovačko društvo „Varaždin-bus“ d.o.o. trenutno zapošljava 41 radnika. Temeljem razgovora s radnicima koji rade poslove vozača autobusa, odabranima metodom uzorka, te jednom radnicom koja vodi poslove disponentice, utvrdili smo da radnici koji rade poslove vozača autobusa rade jedan dan od 5 odnosno od 5:10 do 13:40 sati, a jedan dan od 14:10 do 22:10 odnosno najduže do 22:50 sati, a svake druge subote u mjesecu od 5 odnosno 5:10 do najduže 14:50 sati, što u tjednu kada rade od ponedjeljka do petka iznosi 43 sata i 20 minuta rada, a u tjednu kada rade od ponedjeljka do subote iznosi 52 sata rada. Budući da im se smjene mijenjaju unutar tjedna odnosno da rade jedan dan u jutarnjoj smjeni, a jedan u poslijepodnevnoj, nije im omogućeno korištenje dnevnog odmora u trajanju od najmanje dvanaest sati uzastopno između prethodnoga radnog dana koji završava u 22:50 sati i sljedećega radnog dana koji započinje u 5 sati. Dvoje radnika koji rade poslove disponenta rade od ponedjeljka do petka, jedan tjedan od 5:30 do 14:15 sati, a jedan tjedan od 13:45 do 22:15 kada s time da u tjednu kada rade u jutarnjoj smjeni rade i subotom. Na taj način u tjednu kada rade od ponedjeljka do subote rade 52 sata i 30 minuta, a u tjednu kada rade od ponedjeljka do petka rade 42 sat i 30 minuta. O prekovremenome radu svih radnika, koji traje duže od četiri tjedna neprekidno, poslodavac nije obavijestio inspektora rada iako je to bio dužan učiniti. Pregledom obračuna plaća svih metodom uzorka izdvojenih radnika utvrdili smo da im poslodavac svima plaće isplaćuje u ugovorenim iznosima od 3.000 ili 4.000 kuna neto mjesečno te da im ne obračunava dodatke na plaću za prekovremeni rad. Pojedini radnici tijekom nadzora izjavili su da im poslodavac prekovremene sate, ostvarene odlaskom na neku dužu relaciju, isplaćuje u gotovini, putem isplatnice. Utvrdili smo nadalje da je svakome radniku pripadalo pravo na osamnaest dana godišnjeg odmora za 2007. Godinu te da je većina radnika taj godišnji odmor iskoristila u cijelosti na način da su prvi dio u trajanju od dva tjedna neprekidno koristili tijekom ljetnih mjeseci, a ostatak u više navrata. Međutim, petorici radnika poslodavac je omogućio korištenje prvoga dijela godišnjeg odmora u trajanju od dva do osam radnih dana. Utvrdili smo također da poslodavac nijednoga radnika nije najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora za 2007. godinu obavijestio o trajanju i rasporedu korištenja istoga. Tijekom nadzora svi su radnici izjavili da ovaj poslodavac nije donio niti objavio pravilnik o radu, što je kasnije potvrdio i poslodavac, izjavivši da je isti trenutno u izradi. Iz izjava u nadzoru prisutnih radnika nismo utvrdili da bi poslodavac vršio nadzor nad utemeljenjem sindikata. Slijedom navedenoga, obavještavamo Vas da protiv trgovačkog društva „Varaždin-bus“ d.o.o. i odgovorne osobe istoga, Željka Krajana, Prekršajnom sudu u Varaždinu podnosimo optužni prijedlog zbog počinjenoga prekršaja iz članka 41. stavka 1. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 248. stavku 1. točki 13. i stavku 2. istoga Zakona, prekršaja iz članka 41. stavka 2. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 248. stavku 1. točki 14. i stavku 2. istoga Zakona, prekršaja iz članka 45. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 247. stavku 1. točki 8. i stavku 2. istoga Zakona, prekršaja iz članka 54. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 247. stavku 1. točki 10. i stavku 2. istoga Zakona, prekršaja iz članka 56. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 247. stavku 1. točki 11. i stavku 2. istoga Zakona i prekršaja iz članka 130. stavka 1. Zakona o radu, kažnjivoga po članku 247. stavku 1. točki 25. i stavku 2. istoga Zakona. O utvrđenome činjeničnom stanju obavijestit ćemo i Poreznu upravu Ministarstva financija.