Suradnja

Regionalni industrijski sindikat predan je razvoju suradnje, kako s drugim sindikatima, tako i s organizacijama civilnog društva, inicijativama i institucijama, a sve sa svrhom jačanja vlastitih kapaciteta za obavljanjem kvalitetnog sindikalnog rada te s idejom širenja među-organizacijske i društvene solidarnosti. Ovo je popis organizacija, projekata, inicijativa i institucija u kojima smo aktivni:

Centar za razvoj radničke participacije

RIS je jedan od osnivača Centra za razvoj radničke participacije, neprofitne udruge osnovane 2016. s ciljem unapređivanja razine uključivanja radnika u procese suodlučivanja u poduzećima kroz postojeće zakonske institute te razvoja inovativnih modela radničke participacije u upravljanju poduzećima. Uz RIS, osnivači Centra su udruga BRID te Zadruga za dobru ekonomiju, a 2017. u članstvo udruge uključio se je i Nezavisni cestarski sindikat.

Više o udruzi i aktivnostima koje provodi pročitajte ovdje.

Zadruga za etično financiranje

Zadruga za etično financiranje (ZEF) neprofitna je organizacija čiji je cilj osnivanje prve etične banke u Hrvatskoj. ZEF trenutno okuplja više od 1200 zadrugara, fizičkih i pravnih osoba, a Regionalni industrijski sindikat jedan je od članova osnivača zadruge.

Više o zadruzi, njezinim članovima i aktivnostima pročitajte ovdje.

ITAS - Prvomajska d.d

RIS je ponosni dioničar poduzeća ITAS-Prvomajska iz Ivanca. Povijest i djelovanje RIS-a neraskidivo su vezani za ITAS, u kojem djeluje i jedna od najvećih podružnica sindikata, te je s ciljem podrške nastojanjima radnika i rukovodstva ITAS-a da pretvore postojeći model radničkog dioničarstva u dugoročno održiv model poslovanja i upravljanja poduzećem RIS otkupio simboličan iznos dionica poduzeća (0,027%).

EU projekt Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva

Regionalni industrijski sindikat nositelj je projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga kroz razvoj stručnih i kadrovskih kapaciteta regionalnih sindikata i organizacija civilnog društva“, kojeg provodi sa sindikatom Nova Solidarnost i udrugom CRRP, kao projektnim partnerima. Ovaj projekt važan je iskorak u smjeru jačanja profesionalnih kapaciteta RIS-a te osiguravanja potrebnih znanja i vještina za članice i članove sindikata kroz razvoj vlastite sindikalne edukacije. Projekt financira Europska unija putem Europskog socijalnog fonda.

Više o projektu i projektnim aktivnostima pročitajte ovdje.

EU projekt Osnažimo socijalni dijalog – osigurajmo budućnost

Uz Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske kao nositelja projekta, te Hrvatsku udrugu radničkih sindikata, kao partnera na projektu, RIS kao partner sudjeluje i u provedbi projekta „Osnažimo socijalni dijalog – osigurajmo budućnost“. 

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije

Predsjednik Regionalnog industrijskog sindikata, Siniša Miličić, član je Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije. Koordinacija je radno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije, a njezino djelovanje temelji se na Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Više o radu Koordinacije pročitajte ovdje.

Savjetodavno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin

Savjetodavno vijeće varaždinskog ureda HZZ-a tijelo je koje sudjeluje u praćenju stanja tržišta rada i provođenja mjera zapošljavanja na području varaždinske županije. Uz predstavnike poslodavaca te predstavnike sindikata, u radu Vijeća sudjeluje i Siniša Miličić, predsjednik RIS-a, koji u Vijeću obnaša funkciju predsjednika.