Izabrano radničko vijeće u Čistoća d.o.o.

Large screen shot 03 19 17 at 10.45 am

U varaždinskoj Čistoći, društvu s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge , izabrano je tročlano radničko vijeće. Dva su mjesta pripala RIS-u, a jedno SSKH.

U varaždinskoj Čistoći, društvu s ograničenom odgovornošću  za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge, 13. ožujka 2017. izabrano je radničko vijeće. U tročlanom vijeću dva mjesta pripala su Regionalnom industrijskom sindikatu – RIS, a jedno Samostalnom sindikatu radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - SSKH.

Od samog osnivanja društva Čistoća d.o.o. koje je nastalo izdvajanjem iz Varkoma d.d., sindikati dobro surađuju pa, između ostalog, podnose zajedničke liste na izborima za radničko vijeće i povjerenike radnika za zaštitu na radu.

Uspjeh na izborima za radničko vijeće rezultat je međusindikalnih odnosa temeljenih na načelu partnerstva, solidarnosti i jednakosti. (Varaždin, 17. 3.2017.)