Mijenja se Zakon o radu

Large faktografway

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava započelo je s postupkom izmjena Zakona o radu kojima će se radna prava pomoraca uskladiti s europskom pravnom stečevinom. Također, predlaže se vraćanje na stare odredbe o nadomještanju suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata na otkaz određenim skupinama radnika sudskom odlukom ili arbitražom.

Ana Benačić za Faktograf.hr napisala je članak o predstojećim promjenama Zakona o radu. Izmjene predviđaju usklađivanje s europskom pravnom stečevinom po pitanju zaštite radnih prava pomoraca, te vraćanje na stare odredbe o nadomještanju suglasnosti radničkog vijeća ili sindikata na otkaz određenim skupinama radnika.

Prijedlog izmjena u članku 151. Zakona o radu

„Ako radničko vijeće uskrati suglasnost, uskrata mora biti pisano obrazložena, a poslodavac može u roku od petnaest dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti tražiti da tu suglasnost nadomjesti sudska ili arbitražna odluka.“

Za Faktograf.hr svoje mišljenje dao je i Siniša Miličić, predsjednik Regionalnog industrijskog sindikata.

…ministru rada Mirandu Mrsiću i nasljednici mu Nadi Šikić, najprije je trebalo skoro dvije godine da se donese Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti. Kad je pravilnik konačno donesen, nije donesena odluka o listi arbitara, za koje su se tražile kvalifikacije diplomskog sveučilišnog studija pravnog smjera, iskustvo na području radnog prava u trajanju od najmanje pet godina te položen pravosudni ispit. Sve se to događalo u uvjetima kada Gospodarsko socijalno vijeće (GSV) nije baš dobro funkcioniralo, kako na nacionalnoj razini, tako ni na županijskoj, uključujući i Grad Zagreb.

“Ministar nije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika donio Odluku o visini i naknadi troškova i visini nagrade arbitra. Uglavnom, dojam je da se arbitražom nitko nije htio baviti zbog neodređene cijene rada (i troškova) arbitara”, pojašnjava nam Miličić. Što se tiče sindikata i radničkih vijeća, on smatra da oni podržavaju vraćanje na staro.

“Iz iskustva mogu reći da su sudovi, općinski sudovi u ovom slučaju, radili korektno. Poslodavci su imali primjedbe na dugotrajnost postupka, s čime se, naravno, sindikati (i radnička vijeća) nisu slagali. Sudovi su imali instruktivni rok od trideset dana od podnošenja tužbe za donošenje odluke s time da su stranke imale pravo žalbe. U praksi su postupci trajali većinom duže od 30 dana. Arbitražom se je htjelo ubrzati postupak otkazivanja ugovora o radu. S obzirom na to da su radnički predstavnici često neopravdano na udaru od strane poslodavaca, smatram da su najavljene izmjene, odnosno vraćanje na stari Zakon o radu dobrodošle. Isto se odnosi i na osjetljive skupine radnika”, navodi Miličić.