Nova podružnica Varkom RIS

Large ris varkom

VARKOM RIS nova je sindikalna podružnica Regionalnog industrijskog sindikata koja djeluje u VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda.

VARKOM RIS nova je sindikalna podružnica Regionalnog industrijskog sindikata koja djeluje u VARKOM dioničkom društvu za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda. Sindikalnim povjerenikom imenovan je Tomislav Bernik te smo o tome upravi društva dostavili pisanu obavijest.

O novoj podružnici i sindikalnom povjereniku obavijestili smo i Radničko vijeće, te predložili sazivanje sjednice na kojoj bi uz članove radničkog vijeća sudjelovali i povjerenici radnika za zaštitu na radu te predstavnici sindikata koji djeluju u VARKOM d.d. 

Radničkom vijeću predložili smo da u skladu sa svojim obavezama na dnevni red stavi točke o kretanju plaća i promjenama u plaćama, organizaciji rada i mogućim promjenama u poslovnim aktivnostima poslodavca te, njihovom mogućem utjecaju na položaj radnika, informiranju o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te mjerama za poboljšavanje uvjeta rada.

S obzirom na činjenicu da je Radničko vijeće obvezno redovito izvještavati radnike i sindikate o svome radu te primati njihove poticaje i prijedloge očekujemo skoro održavanje zajedničke sjednice svih radničkih predstavnika u poduzeću.

Pozivamo radnike VARKOM d.d. da nam se pridruže i aktivno sudjeluju u zaštiti i promicanju interesa radnika.