Obavijest vozačima

Large taho simboli

S obzirom na učestala, gruba kršenja prava radnika na dnevni i tjedni odmor upozoravamo vozače da su dužni odbiti vožnju ako im nije omogućeno korištenje zakonom propisanih odmora i kad opravdano sumnjaju u ispravnost vozila.

Regionalni industrijski sindikat dvaput je od poslodavca Autobusni prijevoz d.o.o. iz Varaždina zatražio preslike evidencije o obavljenim radnim satima, propisane člankom 9. st. 4. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Oba puta Autobusni prijevoz d.o.o. odbio je dati evidencije o radnom vremenu vozača autobusa.

Prvi pisani zahtjev sindikat je u ime svojih članova predao u studenom 2016. Poslodavac nije dostavio evidencije, a direktor je usmeno obrazložio kako zakon predviđa da se evidencije daju na zahtjev radnika, a ne sindikata!

Drugi pisani zahtjev, uz priložene punomoći sedamdeset osam vozača autobusa, sindikat je uputio koncem srpnja 2017. godine. Poslodavac je ponovno odbio dati evidencije o radnom vremenu. Ovoga puta direktor u pisanoj formi navodi kako vozačima uredno dostavlja mjesečne evidencije, te da im nijedno pravo nije uskraćeno ni povrijeđeno. Na kraju dopisa navodi kako bi punomoćnici trebali biti „svjesni koji je to obim nepotrebnog posla i troškova za poslodavca, naročito u vrijeme ljetnih mjeseci i intenzivnog korištenja godišnjih odmora“.

Činjenica je da poslodavac obračunu plaće prilaže dokument kojeg naziva „Evidencija o korištenju radnog vremena“. Međutim ta evidencija je manjkava zato što ne sadrži podatke o drugim profesionalnim aktivnostima koje ne predstavljaju upravljanje vozilom, a koje zakon određuje kao radno vrijeme. Nedostaju tako podaci o vremenima pomaganja putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila, naplate karata i prtljage, utovara i istovara prtljage, preventivnih tehničkih pregleda, čišćenja i tehničkog održavanja, administrativnih formalnosti s policijom, carinom, inspekcijskim službama i drugo. Te radnje tahograf grafički označava kao „čekić“, a nazivaju se „ostali poslovi“.

Sindikat zahtijeva da evidencije budu točne i transparentne kako bi se iz njih moglo jasno i nedvojbeno iščitati radno vrijeme vozača te konačno definirati cijenu rada.

S obzirom na različita tumačenja radnog vremena i evidencije istog, očito je da između sindikata i poslodavca postoji kolektivni radni spor. Ako se spor ne riješi u dogledno vrijeme, sindikat zadržava pravo pokrenuti akcije predviđene Zakonom o radu.

Nameće se pitanje zašto poslodavac uporno odbija dati evidencije o radnom vremenu? Pretpostavljamo zato što se dio poslovanja odvija protivno odredbama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.

Svoje sumnje temeljimo na obrazloženjima otkaza ugovora o radu vozača koji su u posljednje vrijeme napustili Autobusni prijevoz d.o.o. Poslodavac je nekoliko takvih otkaza dostavio sindikatu.

Kao glavni razlog za otkazivanje ugovora o radu vozači navode učestala i gruba kršenja prava na dnevni i tjedni odmor. Prema saznanjima sindikata, bilo je slučajeva kada je vozač radio više od dvadeset dana uzastopno, bez i jednog dana odmora. Također znamo za slučaj kada je radnik vozio devet nedjelja uzastopno uključujući i Uskrs.

 

Upozorenje vozačima

Vozači, pročitajte svoj ugovor o radu i vidjet ćete da ste kao ugovorna strana „preuzeli obavezu stručnog, savjesnog, marljivog i kvalitetnog rada u skladu s relevantnim propisima“.

S obzirom na učestala, gruba kršenja prava radnika na dnevni i tjedni odmor upozoravamo vozače da su dužni odbiti vožnju ako im nije omogućeno korištenje zakonom propisanih odmora i kad opravdano sumnjaju u ispravnost vozila.

Pozivamo vozače da sindikatu prijave svaki radni nalog koji je u suprotnosti s odredbama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakonom o radu ili drugim „relevantnim propisom“.

Od nezakonitog rada vozač ne može imati koristi.

 

Siniša Miličić, predsjednik Regionalnog industrijskog sindikata