Održana Izborna skupština RIS-a

Large whatsapp image 2021 11 26 at 20.47.29

U Varaždinu je 26. studenog 2021. održana četvrta Izborna skupština Regionalnog industrijskog sindikata na kojoj je izabrano novo vodstvo našeg sindikata.

Za predsjednika RIS-a izabran je Boris Osredek, sindikalni povjerenik u poduzeću Autobusni prijevoz Varaždin, za tajnika sindikata izabran je Nikola Ptić, dugogodišnji sindikalni aktivist i stručni suradnik RIS-a, a izabrani su i novi članovi Izvršnog odbora – Danijel Vidović, sindikalni povjerenik u poduzeću Kostwein, Sven Kuštelega, član sindikalnog povjereništva u ITAS Prvomajskoj, te Igor Čudić, sindikalni povjerenik u poduzeću City Connect.

Skupštinu je otvorio Siniša Miličić, predsjednik RIS-a u tri protekla petogodišnja mandata, koji je članovima i članicama Skupštine podnio izvješće o radu sindikata u proteklih pet godina. Osim rada na zaštiti i unapređenju prava članova RIS-a u podružnicama iz sektora metalstva, prijevoza, proizvodnje obuće i komunalnih djelatnosti, istaknuto je i širenje sindikalnog rada na sektore kontakt centara (podružnica City Connect) te njege i skrbi (inicijativa Osobni asistenti zajedno), kao i širenje područja djelovanja na cijelu Republiku Hrvatsku, a koja su se dogodila u zadnjih godinu i pol dana. Također, istaknute su brojne inicijative u kojima je RIS sudjelovao i još uvijek sudjeluje (inicijativa Za radnički ZOR, koalicija za dostojanstvenu plaću), brojna partnerstva ostvarena sa sindikatima i udrugama civilnog društva na nacionalnoj i međunarodnoj razini (suradnja s Novim sindikatom, HURS-om, UNI Global Unionom, udrugama BRID i CRRP, Clean Clothes Campaign) te sudjelovanje naših predstavnika i članova/ica u tijelima javnih institucija (Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Savjetodavno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Varaždin, Antikorupcijsko povjerenstvo Skupštine Varaždinske županije).

Skupština je prihvatila izvješće o radu sindikata, a dosadašnje vodstvo RIS-a razriješeno je svojih dužnosti te je izabrano novo. Siniša Miličić, kao dosadašnji predsjednik, te Dragutin Varga, kao dosadašnji tajnik sindikata, odlučili su da se neće kandidirati za nove mandate te su pružili punu podršku novom vodstvu da nastavi raditi na razvoju i jačanju RIS-a.

Novo vodstvo sindikata izrazilo je predanost da u idućih pet godina nastavi raditi na etabliranju RIS-a kao progresivnog i proaktivnog sindikata, a kao prioriteti su istaknuti jačanje utjecaja i povećanje članstva u postojećim podružnicama, širenje na nove sektore i osnivanje novih podružnica, daljnja demokratizacija upravljanja i podizanje participacije članica i članova u sindikalnom radu, te nastavak suradnji s drugim organizacijama i sudjelovanje u inicijativama za poboljšanje položaja radnika/ica.