Sastanak članova u AP Varaždin

Large pravo i pravda

Poziv članicama i članovima RIS-a u AP Varaždin na sastanak u nedjelju 12.03.2017. u 9:00 sati u prostorijama za vozače na autobusnom kolodvoru u Varaždinu.

Obavijest članicama i članovima RIS-a u podružnici AP Varaždin.

Kolegice i kolege,

pozivamo vas na sastanak u nedjelju 12.03.2017. u 9:00 sati u prostorijama za vozače na autobusnom kolodvoru u Varaždinu.

Regionalni industrijski sindikat u skladu sa statutarnim obvezama o zastupanju prava i interesa svojih članica i članova ocjenjuje da su se stekli uvjeti i potreba za pokretanje sindikalnih aktivnosti u svrhu zaštite prava radnika Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin.