Sporazum sindikata u AP Varaždin

Large rv trgovcevic davor

Regionalni industrijski sindikat i Sindikat prometa i veza Hrvatske sklopili su Sporazum o preuzimanju ovlasti radničkog vijeća te su o tome obavijestili poslodavca uručivši mu primjerak istog. Sporazumom su sindikalni povjerenici preuzeli sva prava i obveze radničkog vijeća osim imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca, a sve u skladu s odredbama iz članka 153. Zakona o radu (NN 93/14).

Obavijest radnicima Autobusnog prijevoza d.o.o. Varaždin

Regionalni industrijski sindikat i Sindikat prometa i veza Hrvatske sklopili su Sporazum o preuzimanju ovlasti radničkog vijeća te su o tome obavijestili poslodavca uručivši mu primjerak istog.

Sindikalni povjerenici sporazumno su preuzeli sva prava i obveze radničkog vijeća osim imenovanja predstavnika radnika u organu poslodavca, a sve u skladu s odredbama čl. 153. Zakona o radu (NN 93/14).

Zakon o radu omogućuje radnicima pravo na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima.

Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem o pitanjima važnim za položaj radnika.

Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj radnika.

Odluka poslodavca donesena protivno odredbama Zakona o radu o obvezi savjetovanja s radničkim vijećem ništetna je.

Više o ulozi, ovlaštenjima i pravima radničkog vijeća možete pročitati u priloženim tekstovima.

 

Autor ilustracije: Davor Trgovčević, Sudjelovanje radnika u odlučivanju, TIMpress 2006.