Svjetski dan dostojanstvenog rada

Jedno od temeljnih prava čovjeka je pravo na rad. 7. listopada obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada čiji je osnovni cilj vraćanje dostojanstva radu i radniku, jer jedino dostojanstvenim radom temeljenim na četiri osnovne komponente - zapošljavanju, pravima, zaštiti i dijalogu, stvaraju se perspektive za društveni napredak i razvoj.

Dostojanstveni rad znači ostvarivanje ustavnog prava na rad otvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanje bez diskriminacije, redovitu i primjerenu plaću koja omogućuje dostojanstven život radnika i njegove obitelji, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, privremene nezaposlenosti, umirovljenja, ...rad bez izrabljivanja te slobodu radnika da se organiziraju u sindikate.

Od 2008. godine Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) obilježava 7. listopada kao Svjetski dan dostojanstvenog rada.

Svi ljudi imaju pravo na rad, na dobre uvjete rada i na dovoljno primanja za svoje osnovne ekonomske, socijalne i obiteljske potrebe, a to pravo bi trebalo provoditi osiguravanjem prikladnih plaća za život. Svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje sa svojim poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i poduzeća moraju ispuniti svoja obećanja da će poštovati ljudska prava radnika.

Izvor: sveosvemu.org

Više o organizaciji za dostojanstven rad možete pronaći na 2013.wddw.org

Ustav RH

Članak 55.

Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.

Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Članak 56.

Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Najduže radno vrijeme određuje se zakonom.

Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.

Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću.

Članak 59.

Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.

Članak 60.

Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati.

Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije...

Članak 61.

Jamči se pravo na štrajk...